AR-GE ve Proje Birimi
 • Bakanlıklar, belediyeler, STK’ lar ve özel kurumlar ile ortak paydada buluşulan
  konularda projeler üretir, yazım sürecini yürütür ve faaliyet alanını oluşturur.
 • Birey / toplum ruh sağlığına etki eden hususları raporlar ve ilişkili dinamikler
  üzerinden bilimsel çalışmalar üretir, literatüre yeni çalışmalar kazandırır.
 • Strateji planı, performans programı ile faaliyet raporunun hazırlanmasında
  koordinasyonu sağlar, izler, değerlendirilmek üzere raporlar ve gerektiğinde
  günceller.
 • Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak
  bilgilendirir.
 • Genel hedefleri ve amaçları geliştirici çalışmalar yapar.
 • Meclisimiz öncülüğünde gerçekleştirilebilecek projeler araştırır, planlar, örgütler,
  raporlar ve arşivler.
 • Verimliliği artırıcı öneriler geliştirir ve uygulama danışmanlığı yapar.
 • Meclisin plan ve programları hakkında gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını
  koordine eder.
 • Kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak AR-GE yoluyla çözümlenmeye
  ihtiyaç duyulan konularda katılımcı AR-GE projelerinin geliştirilmesini sağlar.
 • AR-GE ve Proje Birimi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Proje Koordinatörüne
  bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • İletişim için – gpm.arge1@gmail.com
 • Çalışmalarında kendisine yardımcı olacak AR-GE ve Proje Komitesini kurar ve
  uygun gördüğü üyeleri gruba dahil eder ve sonucu YK’ ya bildirir.