Çalışma Ekipleri
 • Şehir Çalışma Ekiplerinin üye sayısı 6 – 15 arasında değişir.
 • Kendi içerisinde özerk bir çalışma sistemi olan şehir yapılanmalarımızın amacı;
  Psikologların ve psikoloji öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirip, GPM ‘nin
  desteğini alarak mesleki bilinçlenme ve gelişmenin daha erken sağlanması amacıyla
  fikir üretmelerine ortam oluşturmak ve saha faaliyetleri üretmektir.
 • Her çalışma ekibinin 1 ekip lideri, 1 ekip lider yardımcısı ve 1 ekip koordinatörü
  bulunur. Yönetim üyeleri; şehir çalışma ekibi ile GPM Yönetim Kurulu arasında
  köprü görevi görmektedir.
 • Tüm şehir çalışma ekipleri, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Yapılanmalar
  Koordinatörüne bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürütür.
 • İletişim için – gpm.yapilanmalar@gmail.com
 • Kendi içerisinde 3 birime ayrılırlar:

– Akademi Birimi, bağlı bulunduğu şehrin Üretim Ofisi ile birlikte akademik
etkinlik (panel, seminer, sempozyum, workshop, vaka oturumu vs.) planı
oluşturur ve saha çalışmasını gerçekleştirir.

– Sosyal Çalışmalar Birimi, bağlı bulunduğu şehrin Üretim Ofisi ve GPM –
ARGE Koordinatörlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk ve farkındalık odaklı
çalışmaları tasarlar ve yürütür.

– Organizasyon Birimi, gerek şehir içerisindeki psikolog ve psikoloji bölümü
öğrencileri gerekse de şehir ekibi üyeleri arasındaki motivasyon ve
bağlılığı arttırmak adına organizasyonlar (kahvaltı, fasıl, parti, psikolojik
geziler vs.) üretir ve yürütür.