Denetim Kurulu
 1. Denetin Kurulu Görev ve Yükümlülükleri
 • Her bir denetim kurulu üyesi değerlendirmelerinde, yargılarında, karar vermede ve davranışlarında bağımsız olmalıdır ve etki altında kalmamalıdır.
 • Denetim Kurulu üyesi, denetim kurulu toplantılarına katıldığında ve herhangi bir konunun karara varması için oy verdiğinde Genç Psikologlar Meclisi’ nin menfaatini gözetmekle yükümlüdür.
 • Her bir denetim kurulu üyesi, denetim kurulu toplantılarına getirilen konuların içeriği ve niteliği itibariyle Meclis ile menfaat çatışmasına yol açacağını düşünüyorsa, denetim kurulunu bu doğrultuda bilgilendirmelidir.
 • Denetim kurulu, genel kurulda (komiteler dahil), Meclisin tüzel kişilik yapısı ve kuruluş amaçları dahilinde, meclisin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin fikir beyan edebilir, yönetim kurulunu yönlendirebilir.
 • Denetim Kurulu kendi bünyesine barındırdığı denetleme yetkisi etkin ve işlevsel bir biçimde yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Denetim Kurulu Üyelerinin Görev Tanımları

 • Yönetim kurulda alınan kararları denetler.
 • Yönetim kurulunun yürüttüğü çalışmaların GPM’ nin amacına yönelik olup olmadığını değerlendirir ve yönetim kuruluna geri bildirim sağlar.
 • Blog dergisinin çalışmalarını yürütür ve denetler.
 • GPM Etik Kurulunun çalışmalarını yürütür ve denetler.
 • Her ay YK ile ortak toplantı alır.

 

3.Denetim Kurulu Üyeleri Görev Tanımları

1. Denetim Kurulu Başkanı

 • Denetim kurulunun işleyişinden sorunludur.
 • Yönetim kurulundan gelen raporların takibinden sorumludur (DK Bşk. Yrd. birlikte).

2. Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 • Yönetim kurulundan gelen raporların takibinden sorumludur (DK Başkanı birlikte)
 • DK başkanının yokluğunda DK’ ya vekalet eder.

3. Denetim Kurulu Üyeleri

 • 3 kişiden oluşur.
 • DK raporlarını düzenler, GPM Etik Kurulunun çalışmasını yürütür ve denetler, GPM blog dergisinin çalışmalarını yürütür ve denetler.