Dış İlişkiler Komitesi
 • Yurt dışında bulunan ülke temsilciliği ile ilgili süreçleri yürütür, denetler ve raporlar.
 •  Düzenlenecek olan akademik ve sosyal etkinliklere daha çok katılımcı kazandırmak adına
  ilgili kurum, kuruluş ve dernekler ile mailleşir, davetiyeleri gönderir.
 • Meclisin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak için faaliyetler yürütür.
 • Yazılı ve görsel basınla görüşmeler düzenler.
 • Yurt içindeki ve yurtdışındaki dernek, STK ve kurumlar ile gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği
  protokollerini koordine eder.
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Özel şirketlerle koordinasyon ve işbirliğini
  sağlayarak ortak projeler geliştirir ve uygulamalarda bulunur.
 • Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalarda diğer kurumlarla ilişkileri geliştirir,
  yeni istihdam ve proje fırsatları oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunur.
 • Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılır,
  Genç Psikologlar Meclisini temsilen çalışmalarda bulunur.
 • Meclisimize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin
  tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaştırılmasını sağlar.
 • Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar
  ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik meslek çalışmaları yürütür.
 • Dış İlişkiler Komitesi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Koordinatöre bağlı bir şekilde
  çalışmalarını yürütür.
 • İletişim için – gpm.disiliskiler@gmail.com