Eğitim Ofisi
 • ‘’ Bireye Hizmet, Topluma Fayda ‘’ düşüncesi ile bir araya gelen ve toplumsal
  farkındalık / kalkınma temelli çalışmaları bünyesindeki psikolog ve belirli eğitim
  sürecinden geçmiş psikoloji öğrencileri kadrosu ile hakim olunan konularda ilgili STK
  ve kurumlara ücretsiz eğitim verir.
 •  ‘’ Bilgi, mülkiyetsizdir ‘’ fikrini özümseyerek gerek lisans / yüksek lisans
  programımız sürecinde gerekse de heybesine dış kaynaklardan doldurduğu eğitimleri
  toplumun her kesimine (yaş, ırk, cinsiyet, eğitim durumu, siyasi ideoloji vs.) fark
  etmeksizin gönüllü ve ücretsiz bir şekilde götürmeyi ve bu sayede toplumsal bilinç ve
  farkındalık seviyemize katkıda bulunmayı bir amaç olarak görür.
 • Eğitim Ofisi, GPM Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • İletişim – gpm.egitimofisi@gmail.com
 • Verilen eğitim başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

A. EBEVEYN EĞİTİMLERİ
1. Fizyolojik ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi
2. Aile İçi İletişim
3. Travma Psikolojisi – Görünmeyen Yaralarımız
4. Uyuşturucu / Uyarıcı Madde Bağımlılığı (Süreç / Tedavi – Ergen / Yetişkin)
5. İnternet / Oyun Bağımlılığı (Süreç / Tedavi – Çocuk / Ergen / Yetişkin)
6. Çocuk İhmali ve İstismarına Psikososyal Yaklaşımlar
7. Ergenlik Dönemi (Öncesi – Sırası – Sonrası)
8. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Önemi
9. Aile İçi Stres/ Zaman/ Para Yönetimi
10. Çocuğunuzla İletişimde Nasıl Bir Ebeveynsiniz?
11. Psikolojik Sağlamlık
12. Çocuğunuzla İletişimde Nasıl Bir Ebeveynsiniz?
13. Çocuk Yetiştirme Sanatı
14. Çocuğunuza Sınır Koyma
15. Aile İçi Stres Yönetimi
16. Çocukların Dinleme Becerilerini Geliştirme Yolları
17. Çocuğa Özgüven Kazandırma
18. Çocuğa Hayır Deme Becerisini Kazandırma
19. İhmal ve İstismar Türleri
20. Sorun Çözme Becerilerini Öğretme
21. İnsan Hakları – Toplumsal Duyarlılık ve Sağduyu
22. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medya
23. Ekoloji ve Sosyal Sorumluluk
24. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Farkındalık Oluşturma
25. Aile İçi Şiddet
26. Sevginin Fiziksel İfadesi
27. Üreme Sağlığı ve Cinsel Şiddet

B. ÇOCUK – ERGEN EĞİTİMLERİ
1. Mahremiyet Eğitimi
2. Hijyen Eğitimi
3. Cinsel Kimlik Eğitimi
4. Açık İletişim Eğitimi
5. Özgüven Geliştirme
6. Çocukların Dinleme Becerilerinin Geliştirme Yolları
7. Zararlı Alışkanlıklar – Neler Bize Faydalı Değildir?
8. Suç Nedir? Polis Amcalar Neler İçin Bize Öfkelenir?
9. Sorun Çözme Becerilerini Öğretme
10. Ergenlik Dönemi (Öncesi – Sırası – Sonrası)
11. Kişisel Onur ve Sınırların Önemi
12. Özgüven Geliştirme Programı
13. Özsaygı ve Özşefkat
14. Psikolojik Sağlamlık

C. KURUMSAL EĞİTİMLER
1. Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon
2. Stres Yönetimi ve Krize Müdahale
3. Toplantı, Zaman Yönetimi ve Raporlama Becerisi
4. Motivasyonel Konuşma Teknikleri
5. Liderlik Becerileri
6. Stratejik İkna Yöntemi
7. Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Hazırlama
8. İşbirliği ve Takım Çalışması
9. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Farkındalık Oluşturma
10. Mindfulness – Bilinçli Farkındalık
11. Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık