• HEDEFLERİMİZ
 1. Meclis faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ücretsiz
  seminer, sempozyum, konferans, panel ve workshop gibi eğitim çalışmaları
  düzenlemek,
 2. Yasa tasarıları geliştirmek  ve bunları gerekli yerlere iletmek.
 3. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için  yönetmelikler hazırlamak.
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için kişiler arası etkileşimi arttırmak,
 5. Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki ve dışındaki
  dernek – kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak
  çalışmalar yapmak,
 6. Meclis içinde oluşturulacak komisyonlar ile amaç ve çalışma konularında
  incelemeler ve araştırmalar yapmak,
 7. Broşür, dergi, sosyal medya, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını
  kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmak,
 8. Toplumsal olayları göz önünde bulundurup değerlendirerek toplumu
  bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.
 9. Resim, müzik, spor ve tiyatro sanatlarının vasıtası ile kişisel gelişim alanlarında
  psikolojinin önemini vurgulamak.
 10. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ırkların eşitliği üzerine psiko-sosyal
  değerlendirmeler ile çalışmalarda bulunmak.
 11. Psikoloji laboratuvarları oluşturarak psikoloji biliminin gelişimine katkı
  sunmak.
 12. Güncel makalelerin bir arada bulunduğu web sitemizde makaleler üzerine
  tartışma ve proje geliştirme olanağı sunmak.
 13. Üyeleri arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın ettirilmesi için yemekli
  toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.
  düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve
  yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 15. Bütünsellik, toplumcu ve her türlü ayrımcılığa karşı olarak bir araya gelen
  psikologları ve psikoloji öğrencilerini çatısı altında toplamak
 16. Psikoloji öğrencilerinin alanındaki çalışmalara sosyal sorumluluk kapsamında
  destek vermelerini sağlamak için yönlendirici ve özendirici olmak, yol ve
  yöntem göstermek, bu tür davranışları ödüllendirmek
 17. Psikoloji bilgisinin ve meslek icrasının bütünlüklü ve toplumdan, doğadan ve
  tüm canlılardan yana olabilmesi için temeli özgün farkındalık olan faaliyetler
  gerçekleştirmek/geliştirmek
 18. Psikologların bağımsız meslek yasasına ve psikoloji bölümlerinin sorunlarına
  dair sistematik ve örgütlü çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyetler
  düzenlemek,
 19. Her yıl düzenli olarak organize edeceği akademik faaliyetler ile (Kongre,
  Sempozyum, Çalıştay, Farkındalık Seminerleri vs.) takipçi ve katılımcı
  bireylerin bilgi birikimine katkı sağlamak
 20. Düzenleyeceği çalışmalar dahilinde bireylerin gizil noktalarına temas etmeyi
  ve faydacı işler üretmek
 21. Psikoloji okumayı hedefleyen lise öğrencilerine vereceği sunum, seminerler ile
  hem mesleki hem de akademik ve sosyal açıdan gelişim sağlamalarını
  hedeflemektedir. Bu sayede liseli bireylerin henüz lisans süreçleri başlamadan
  onlar için çalışmalar yapmak ve onları mesleğe hazırlamak
 22. Psikoloji Bölümünün olduğu üniversitelerde düzenleyeceği akademik ve sosyal
  çalışmalar ile üniversiteli öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı
  sağlamayı ve gerekli desteğin sağlanması dahilinde bölüm/ meslek içi
  bütünlüğü oluşturmak
 23. Sosyal medya organlarında bilgilendirici çalışmalar yürütüp ilgili bireylerin
  mesleki alanda bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemekte, yapacağı
  farkındalık çalışmaları ile bireylerin farkındalık düzeyini arttırmak
 24. İş ve Staj Birimini faal bir şekilde tutup bölümdeki öğrenciler için staj
  olanaklarını, meslek elemanları için iş olanaklarını araştırmayı ve ilgili kişilere
  aktarmayı amaçlamaktadır.
 • AMAÇLARIMIZ
 1. Toplumların psiko-sosyal düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin
  korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 2. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu
  geliştirmek,
 3. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya
  konfederasyon çatısı altında birleşmek,
 4. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve
  bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 5. Olası bir kültürler arası çatışmalarda yeler arasında her türlü kültürel, sosyal
  dayanışmayı sağlamak,
 6. Yasalara uygun biçimde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak
 7. Mesleğimizin Ulusal ve Uluslararası mesleki fuarlarda temsil etmek,
 8. Siyasi bir rengi olmadan bölüm/alan/mesleğe yönelik ihlal ve sorunları tüm siyasi parti
  ve yöneticilerine aktarmayı ve mevcut sorunlara yönelik iyileştirme faaliyetleri
  oluşturmaktır.