‘’ Bireye Hizmet, Topluma Fayda ‘’ düşüncesi  ve ‘’ Hizmet, en büyük sanattır ve Bizler de bu yoldaki birer sanatçıyız ‘’ temel ilkemiz doğrultusunda; 

  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
  • Gelişime, değişime ve yeniliğe dayanan anlayış
  • Doğaya / Bireye / Topluma saygı ve kalite çerçevesinde hizmet
  • Hizmetin bilimsel ve toplumsal etik bünyesinde sürdürülmesi
  • Sorgulama becerisi ile sağduyulu hareket edeni çözüm odaklı olan
  • Dayanışma, yardımlaşma ve sosyal kalkınma temelli ilke ve değerlere sahibiz.