İş ve Staj Edindirme Komitesi
 • Güncel iş ilanlarını takip ederek YK’ ya sunar.
 •  Gerekli görüldüğü takdirde boş kontenjanı olan kurumlar ile iletişime geçer
  ve psikolog atamasının yapılmasında görev alır.
 • Staj dönemlerinin şablonunu oluşturur.
 • Staj yapma koşulları ve birimleri hakkında ön bilgilendirme raporunu hazırlar
  ve YK’ ya sunar.
 • Gerekli görüldüğü takdirde boş kontenjanı olan kurumlar ile iletişime geçer
  ve psikoloji öğrencilerini kurumlara yönlendirir.
 • İlanların paylaşımı için Sosyal Medya Birimi ile koordineli çalışır.
 • Dış İlişkiler Komitesi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Koordinatöre
  bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • İletişim için – gpm.isvestaj@gmail.com