Komisyonlar
 • Ekim 2020 itibariyle faaliyetlerine başlayacaktır.
 • Birey / Toplum Ruh Sağlığını ziyadesiyle etkileyen ve toplumsal kalkınmamızı engelleyen
  konularda, alanında uzman kişilerden belirli bir eğitim aldıktan sonra (125 + saat) saha
  çalışmalarını yürütecek olan Komisyonlar, kendi içerisinde çeşitli alanlara ayrılır ve eğitim /
  gelişim / temas odaklıdır.
 • Komisyonlar, GPM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • İletişim için – gpm.komisyonlarbirliği@gmail.com
 • Komisyonlarımız:
  – Travma ve Kriz Komisyonu
  – Bağımlılık Komisyonu
  – LGBTİQ + Komisyonu
  – Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu