Liseler Birimi​
 • Psikoloji okumayı hedefleyen lise öğrencilerine vereceği bölüm ve mesleğe
  ilişkin çeşitli sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek liseli bireyleri hem
  mesleki hem de akademik / sosyal açıdan gelişim sağlamalarını hedefleyen
  GPM Liseler Birimi, bu sayede liseli bireylerin henüz lisans süreçleri
  başlamadan onlar için çalışmalar üretir ve ilk adımlarını atmada onlara destek
  olur.
 • Liseli bireylerin aileleri ile psiko-eğitimler gerçekleştirir.
 • Liseler Birimi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Koordinatöre bağlı bir
  şekilde çalışmalarını yürütür.
 • İletişim için – gpm.liselerbirimi@gmail.com
 • Aşağıda sunumu / atölye çalışması yapılan konular verilmiştir:
  – Psikoloji Bilimi Nedir?
  – Psikolog Kime Denir?
  – İlişkili Meslekler ve Farklarımız
  – Sınav Kaygısı ve Zaman Yönetim
  – Stres Yönetimi ve Krize Müdahale
  – İletişim Türleri ve Etkileşimin Önemi