Mesleki Bilgilendirme Komitesi

Meslek Yasası, Psikologlar Odası gibi önemi yüksek konular hakkında iyileştirme
faaliyetlerinde bulunmak adına Meclis / Milletvekili görüşmeleri organize eder.
– Tüm siyasi oluşumlara eşit mesafede yaklaşır ve tek amacı bağımsız psikologluk
meslek yasası ve meslek odasının oluşturulabilmesi için çaba sarf etmektir.
– Mesleki farkındalığı arttırmak adına üniversiteler başta olmak üzere ilgili birçok
yerde bilgilendirici çalışmalar yapar.
– Sahte psikologlar için ifşa çalışmalarını yürütür ve tasarımlara yardımcı olur.
– Siyasi partilerle ve yasa koyucularla mesleğin icrasına yönelik gereken yasal
düzenlemelerin yapılması için iletişimini sağlar.
– Organize edilen tüm görüşmelerin raporunu hazırlar ve YK’ ya sunar.
– GPM Meslek Yasası Tasarısı’ nın oluşmasında görev alır.
– Proje kapsamında görüşülmesi gereken ilgili bakanlıklar ile gerekli yazışmaları
gerçekleştirir.
– Herhangi birhukuki süreçte YK’ yı temsil eder.
– Mesleki Bilgilendirme Komitesi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel
Koordinatöre bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.
– İletişim için
gpm.siyasiiliskiler@gmail.com ve gpm.meslekibilgilendirme@gmail.com