Uzmanla Beraber Projesi

Multidisipliner bir bilim olan Psikoloji Bilimi bildiğiniz üzere engin bir denizdir.
Mesleğimiz, içerisinde birçok bilimi ve çalışma alanını barındırmaktadır.
Ehh, durum böyle olunca biz genç psikologların da kafasında cevaplanmayı bekleyen birçok soru bulunmakta ..

GPM – Uzmanla Beraber Projesi ile her ay alanında uzman bir psikoloğumuzla buluşuyor ve sizlerden gelen soruları yöneltiyoruz. Bu sayede mesleğimizi daha iyi tanıyoruz 
Bizlere her gün yeni şeyler öğreten Psikoloji Bilimine sonsuz teşekkürler ..

Genç Psikologlar Otizmin Farkında

Zonguldak Çalışma Ekibi üyelerimiz, her Pazar Zonguldak Gençlik Meclisi Tesisi’ nde otizmli bireyler ve aileleri ile buluşuyor.

Otizmli bireyler ile birtakım beceri geliştirme programlarına dahil oluyor ve ailelerimiz ile de psiko-eğitim süreçlerini yürütüyor.
#GençPsikologlarOtizminFarkında

Geçmişten Gelişime

Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan yetersiz kentleşme ve bunun sonucu olarak (1960’ lardan itibaren başlayan) yurt dışına işçi olarak gitme olanaklarının artması, öncelikle kırsal kesim erkeklerini kente ve yurt dışına çekerken geride kalan kadın nüfus erkeklerden boşalan tarımsal faaliyetleri de (örneğin, kendi tarlasını ya da bahçesinde daha fazla çalışma ve kadın gezici tarım işçiliği gibi) üstlenmek zorunda kalmış; aynı zamanda ailenin reisi olmuştur. Aslında bu kategori ile kadınları, Nermin Abadan Unat’ ın deyimiyle ‘’ Değişen Kırsal Kesmin Kadınları ‘’ olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu durum bir ilerleme olarak düşünülebilirse de aslında azgelişmişlik koşulları ve artan yükümlülükler, ilerleme sürecini tamamen ortadan kaldırmıştır.

     Artan çalışma koşulları ve iş gücü, eğitim olanaklarının kısıtlı olması vb. nedenler; kırsal kesimde yaşanan bireylerin yaşamlarına yön verecek birtakım bilgi ve becerilerin temelde oluşmasını engellemiştir. Günümüzde bile kırsal kesmin okur-yazarlık oranı düşüktür.

     Yukarıda bahsedilen süreç ve nedenleri göz önünde bulundurup çözüm odaklı ilerlemeyi düşündüğümüz takdirde ivedilikle bir proje ile saha çalışmalarının başlamasını öngördük ve ekip üyelerimizden Eren Özcan tarafından fikir sürecinin ortaya atılması akabinde de GPM AR-GE biriminin şekillendirdiği ‘’ Geçmişten Gelişime! ‘’ adlı projemizi tamamladık. İçerik bakımından bir hayli zengin olan projemiz ile kırsal kesimdeki bireylerimize gerek aile içi gerekse de sosyal ortamlarını daha aktif ve farkındalık seviyesi daha yüksek bir şekilde geçirmelerini sağlayacak birçok atölye çalışması, sunumlar, deneyim aktarımları, çözüm odaklı gelişim planları, kariyer planlamaları vs. hazırladık. Aktarımlarımızı destekleyecek birçok envanter ve ölçeği hazırladık / alıntıladık (Tüm envanter ve ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır). Katılımcı bireylerin proje öncesi ve sonrası mevcut bilgi birikimini ölçmek adına ön test ve son test oluşturduk. Çalışmalarımızı tamamiyle bilimsel metotlarla ilerletilecektir ve proje bittikten sonar makalesini yazıp ilgili kuruma teslim etmeyi kararlaştırdık.

Aşağıda, süreç içerisinde katılımcılar ile ilerletilecek konu başlıkları yer almaktadır:

  • Aile Sistemi ve Önemi // Aile Bilinci ve Önemi // Ebeveyn Olma Bilinci // Çocuk Yetiştirme Sanatı
  • Doğru ve Etkili İletişim // Ebeveyn ve Çocuk İletişimi // Stratejik İkna Yöntemleri
  • Krize Müdahale Teknikleri // Stres ve Zaman Yönetimi // Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Programı
  • Gelişimsel Dönemler ve Özellikleri
  • Uyuşturucu Madde ve İnternet Bağımlılığı // Çocuk İhmali ve İstismarı
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  • Akran Zorbalığı