Temsilciler
 • Şehir Temsilciliklerinin üye sayısı 3 – 5 arasında değişir.
 • Her şehir temsilciliğinin 1 ekip lideri bulunur. Ekip Lideri; şehir temsilciliği ile GPM Yönetim Kurulu arasında köprü görevi görmektedir.
 • Şehir Temsilcileri; bağlı oldukları şehirlerde Ruh Sağlığı personelleri ve ilgili üniversitelerdeki bölüm öğrencileri ile sürekli olarak bağlantıda kalır, Genç Psikologlar Meclisi ve hizmetleri hakkında bilgi verir / bilgilendirmelerde bulunur.
 • Genç Psikologların / Psikolog Adaylarının hizmet talebi ya da şikayetlerini dinler, ilgili konuyu Çalışma Ekipleri Koordinatörüne raporlar, konunun çözümünü sağlar ve süreci takip eder.
 • Tüm şehir temsilcilikleri, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Yapılanmalar
  Koordinatörüne bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürütür.
 • İletişim için – gpm.temsilcilerbirimi@gmail.com
 • Bağlı olduğu şehirlerde akademik / sosyal çalışmalar ve projeler, eğlence
  organizasyonları organize eder ve koordinasyon süreçlerinde yer alır.

– Akademi Çalışmaları: Bağlı olduğu şehirde içerisinde yapılacak eğitimler, zirveler,
seminerler gibi etkinlikleri düzenleme, denetleme ve duyurma gibi sorumlulukları
bulunur.
– Sosyal Çalışmaları: Birimi ile sosyal sorumluluk ve farkındalık temelli projeler
geliştirip bunların denetlenmesi ve duyurulmasında görev alır.
– Eğlence Çalışmaları: Kahvaltı, fasıl, parti, psikolojik gezilerin vb. düzenlenmesi için
ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşür ve raporunu hazırlayıp genel kurula sunar. Bu
organizasyonların denetlenmesi ve duyurulmasında görev alır.