VİZYON

Evrensel değerler doğrultusunda organize edeceğimiz akademik, sosyal ve proje çalışmaları ile;
değişime ve gelişime açık meraklı ve üretken nesiller oluşturmak, psikoloji bilimine gereken önemin
gösterilmesine dikkat çekmek nihai hedefimizdir.

MİSYON

Avrupa standartları çerçevesinde çalışmalar üreterek bilinçli farkındalık oluşturmak ve Türkiye’ nin
yanı sıra tüm dünyada başvurulacak çözüm yolları üreterek kişilerin sosyal sorumluluk etik değerler
ve empati olgusunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Bununla birlikte nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak nihai
amacımızdır.