GPM Kimdir?

Meclisimiz; Türkiye ve KKTC başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde ruh sağlığı ve mesleki
yeterliliği konusunda geliştirici, bilinçlendirici ve farkındalık oluşturucu çalışmalar yürütmek, bu
çalışmalar doğrultusunda Psikoloji Bilimi ilişkin akademik bilgilerini arttırmak ve kişisel gelişimlerine
yardımcı olmak, mesleki çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapmak ve kişiler arası etkileşimi arttırmak
esasıyla 30 Ocak 2019’ da Psikolog Mehmet Kızılarslan’ ın öncülüğünde bir grup psikolog ve psikoloji
öğrencileri tarafından kurulmuştur.

0
Üniversite
0
Şehir
0
Etkinlik
0
Genç Psikolog / Genç Psikolog Adayı
GPM Kimdir?

Meclisimiz; Türkiye ve KKTC başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde ruh sağlığı ve mesleki yeterlilik konusunda geliştirici, bilinçlendirici ve farkındalık oluşturma temelli çalışmalar yürütmek için kurulmuştur.

healthcare-and-medical
Neler Yapıyoruz?

Genç Psikologlar Meclisi olarak, ilgili birçok şehrimizde ‘’ akademik etkinlikler, sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmaları, eğlence organizasyonları, proje yazımı ve geliştirmesi, ücretsiz eğitim verme, iş ve staj edindirme, meslek yasamız ve bağımsız psikologlar odamız için faaliyetler yürütmekteyiz.

heart
Niçin Varız?

Avrupa standartları çerçevesinde çalışmalar üreterek bilinçli farkındalık oluşturmak ve Türkiye’ nin yanı sıra tüm dünyada başvurulacak çözüm yolları üreterek kişilerin sosyal sorumluluk, etik değerler ve empati olgusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak adına faaliyet sahasında yer almaktayız.

Adres

Yenişehir / Mersin
Sıhhiye / Ankara

Email

gencpsikologlar.meclisii@gmail.com gpmyk.ortak@gmail.com