Dış İlişkiler Komitesi

  1. Anasayfa
  2. Dış İlişkiler Komitesi
Dış İlişkiler Komitesi

Dış İlişkiler Komitesi

GPM – Dış İlişkiler Birimi

Genel Koordinatörlüğümüze bağlı ekibimizin görevleri aşağıdadır:

- Yurt dışında bulunan ülke temsilciliği ile ilgili süreçleri yürütür, denetler ve raporlar.

- Düzenlenecek olan akademik ve sosyal etkinliklere daha çok katılımcı kazandırmak adına ilgili kurum, kuruluş ve dernekler ile mailleşir, davetiyeleri gönderir.

- Meclisin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak için faaliyetler yürütür.

- Yazılı ve görsel basınla görüşmeler düzenler.

- Yurt içindeki ve yurtdışındaki dernek, STK ve kurumlar ile gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine eder.

- Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Özel şirketlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirir ve uygulamalarda bulunur.

- Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalarda diğer kurumlarla ilişkileri geliştirir, yeni istihdam ve proje fırsatları oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunur.

- Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılır, Genç Psikologlar Meclisini temsilen çalışmalarda bulunur.

- Meclisimize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaştırılmasını sağlar.

- Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik meslek çalışmaları yürütür.

- Dış İlişkiler Komitesi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Koordinatöre bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.

- İletişim için – gpm.disiliskiler@gmail.com