Şehir Temsilcileri

  1. Anasayfa
  2. Şehir Temsilcileri
Şehir Temsilcileri

Şehir Temsilcileri

GPM – Şehir Temsilcileri

Temsilciler Koordinatörlüğümüze bağlı ekibimizin görevleri aşağıdadır:

- Şehir Temsilciliklerinin üye sayısı 2 – 5 arasında değişir.
- Temsilciliğin bulunduğu şehirlerde yalnızca bir üniversitede psikoloji bölümü bulunmaktadır.

- Her şehir temsilciliğinin 1 ekip lideri bulunur. Ekip Lideri; şehir temsilciliği ile GPM Yönetim Kurulu arasında köprü görevi görmektedir.

- Şehir Temsilcileri; bağlı oldukları şehirlerde Ruh Sağlığı personelleri ve ilgili üniversitelerdeki bölüm öğrencileri ile sürekli olarak bağlantıda kalır, Genç Psikologlar Meclisi ve hizmetleri hakkında bilgi verir / bilgilendirmelerde bulunur.

- Genç Psikologların / Psikolog Adaylarının hizmet talebi ya da şikayetlerini dinler, ilgili konuyu Temsilciler Koordinatörüne raporlar, konunun çözümünü sağlar ve süreci takip eder.

- Tüm şehir temsilcilikleri, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Temsilciler Koordinatörüne bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürütür.

- Bağlı olduğu şehirlerde akademik / sosyal çalışmalar ve projeler, eğlence organizasyonları organize eder ve koordinasyon süreçlerinde yer alır.

- Akademi Çalışmaları: Bağlı olduğu şehirde içerisinde yapılacak eğitimler, zirveler, seminerler gibi etkinlikleri düzenleme, denetleme ve duyurma gibi sorumlulukları bulunur.

- Sosyal Çalışmaları: Birimi ile sosyal sorumluluk ve farkındalık temelli projeler geliştirip bunların denetlenmesi ve duyurulmasında görev alır.

- Eğlence Çalışmaları: Kahvaltı, fasıl, parti, psikolojik gezilerin vb. düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşür ve raporunu hazırlayıp genel kurula sunar. Bu organizasyonların denetlenmesi ve duyurulmasında görev alır.