AR - GE ve Proje Birimi

  1. Anasayfa
  2. AR - GE ve Proje Birimi
AR - GE ve Proje Birimi

AR - GE ve Proje Birimi

GPM – Arge ve Proje Birimi


ARGE ve Proje Koordinatörlüğümüze bağlı ekibimizin görevleri aşağıdadır:

- Bakanlıklar, belediyeler, STK’ lar ve özel kurumlar ile ortak paydada buluşulan konularda projeler üretir, yazım sürecini yürütür ve faaliyet alanını oluşturur.

- Birey / toplum ruh sağlığına etki eden hususları raporlar ve ilişkili dinamikler üzerinden bilimsel çalışmalar üretir, literatüre yeni çalışmalar kazandırır.

- Strateji planı, performans programı ile faaliyet raporunun hazırlanmasında koordinasyonu sağlar, izler, değerlendirilmek üzere raporlar ve gerektiğinde günceller.

- Meclisimiz öncülüğünde gerçekleştirilebilecek projeler araştırır, planlar, örgütler, raporlar ve arşivler.

- Verimliliği artırıcı öneriler geliştirir ve uygulama danışmanlığı yapar.

- Meclisin plan ve programları hakkında gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını koordine eder.

- Kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak AR-GE yoluyla çözümlenmeye ihtiyaç duyulan konularda katılımcı AR-GE projelerinin geliştirilmesini sağlar.

- AR-GE ve Proje Birimi, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Proje Koordinatörüne bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.