Eğitim Ofisi

  1. Anasayfa
  2. Eğitim Ofisi
Eğitim Ofisi

Eğitim Ofisi

GPM – Eğitim Ofisi

Genel Koordinatörlüğümüze bağlı ekibimizin görevleri aşağıdadır:

- ‘’ Bireye Hizmet, Topluma Fayda ‘’ düşüncesi ile bir araya gelen ve toplumsal farkındalık / kalkınma temelli çalışmaları bünyesindeki psikolog ve belirli eğitim sürecinden geçmiş psikoloji öğrencileri kadrosu ile hakim olunan konularda ilgili STK ve kurumlara ücretsiz eğitim verir.

- ‘’ Bilgi, mülkiyetsizdir ‘’ fikrini özümseyerek gerek lisans / yüksek lisans programımız sürecinde gerekse de heybesine dış kaynaklardan doldurduğu eğitimleri

toplumun her kesimine (yaş, ırk, cinsiyet, eğitim durumu, siyasi ideoloji vs.) fark etmeksizin gönüllü ve ücretsiz bir şekilde götürmeyi ve bu sayede toplumsal bilinç ve farkındalık seviyemize katkıda bulunmayı bir amaç olarak görür.

- Eğitim Ofisi, GPM Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütür.

- İletişim – gpm.egitimofisi@gmail.com

- Verilen eğitim başlıkları aşağıda belirtilmiştir:


A. EBEVEYN EĞİTİMLERİ

1. Fizyolojik ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

2. Aile İçi İletişim

3. Travma Psikolojisi – Görünmeyen Yaralarımız

4. Uyuşturucu / Uyarıcı Madde Bağımlılığı (Süreç / Tedavi – Ergen / Yetişkin)

5. İnternet / Oyun Bağımlılığı (Süreç / Tedavi – Çocuk / Ergen / Yetişkin)

6. Çocuk İhmali ve İstismarına Psikososyal Yaklaşımlar

7. Ergenlik Dönemi (Öncesi – Sırası – Sonrası)

8. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Önemi

9. Aile İçi Stres/ Zaman/ Para Yönetimi

10. Çocuğunuzla İletişimde Nasıl Bir Ebeveynsiniz?

11. Psikolojik Sağlamlık

12. Çocuğunuzla İletişimde Nasıl Bir Ebeveynsiniz?

13. Çocuk Yetiştirme Sanatı

14. Çocuğunuza Sınır Koyma

15. Aile İçi Stres Yönetimi

16. Çocukların Dinleme Becerilerini Geliştirme Yolları

17. Çocuğa Özgüven Kazandırma

18. Çocuğa Hayır Deme Becerisini Kazandırma

19. İhmal ve İstismar Türleri

20. Sorun Çözme Becerilerini Öğretme

21. İnsan Hakları – Toplumsal Duyarlılık ve Sağduyu

22. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medya

23. Ekoloji ve Sosyal Sorumluluk

24. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Farkındalık Oluşturma

25. Aile İçi Şiddet

26. Sevginin Fiziksel İfadesi


B. ÇOCUK – ERGEN EĞİTİMLERİ

1. Mahremiyet Eğitimi

2. Hijyen Eğitimi

3. Cinsel Kimlik Eğitimi

4. Açık İletişim Eğitimi

5. Özgüven Geliştirme

6. Çocukların Dinleme Becerilerinin Geliştirme Yolları

7. Zararlı Alışkanlıklar - Neler Bize Faydalı Değildir?

8. Suç Nedir? Polis Amcalar Neler İçin Bize Öfkelenir?

9. Sorun Çözme Becerilerini Öğretme

10. Ergenlik Dönemi (Öncesi – Sırası – Sonrası)

11. Kişisel Onur ve Sınırların Önemi

12. Özgüven Geliştirme Programı

13. Özsaygı ve Özşefkat

14. Psikolojik Sağlamlık


C. KURUMSAL EĞİTİMLER


1. Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon

2. Stres Yönetimi ve Krize Müdahale

3. Toplantı, Zaman Yönetimi ve Raporlama Becerisi

4. Motivasyonel Konuşma Teknikleri

5. Liderlik Becerileri

6. Stratejik İkna Yöntemi

7. Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Hazırlama

8. İşbirliği ve Takım Çalışması

9. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Farkındalık Oluşturma

10. Mindfulness – Bilinçli Farkındalık

11. Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık