Şehir Yapılanmaları

  1. Anasayfa
  2. Şehir Yapılanmaları
Şehir Yapılanmaları

Şehir Yapılanmaları

GPM – Şehir Yapılanmaları

Yapılanmalar Koordinatörlüğümüze bağlı ekiplerimizin görevleri aşağıdadır:

- Her bir ekibin üye sayısı 2 - 5 arasında değişir.
- Ekibin bulunduğu şehirde ikiden fazla üniversitede psikoloji bölümü bulunur.

- Kendi içerisinde özerk bir çalışma sistemi olan şehir yapılanmalarımızın amacı; psikologların ve psikoloji öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirip, GPM ‘nin desteğini alarak mesleki bilinçlenme ve gelişmenin daha erken sağlanması amacıyla fikir üretmelerine ortam oluşturmak ve saha faaliyetleri üretmektir.

- Her bir ekibin 1 ekip lideri bulunur. Yapılanmalar koordinatörü ile ekip arasında köprü görevi görmektedir.

- Tüm şehir yapılanmaları, GPM Yönetim Kurulu Üyesi olan Yapılanmalar Koordinatörüne bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürütür.

- Mevcut Yapılanmalar: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, Samsun, Zonguldak, Kıbrıs.
- Her bir yapılanmanın kendine ait Instagram hesabı bulunur.

- İletişim için – gpm.yapilanmalar2@gmail.com


Mevcut Üyeler:

Mersin Yapılanması: 

İzmir Yapılanması: 

Bursa Yapılanması:

Zonguldak Yapılanması:

Samsun Yapılanması: